Καλώς ήρθες!
  Είσοδος
  ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
  Πανελλαδικά άνω των 150€ + ΦΠΑ
  Ηλεκτρονικό κατάστημα 365 ημέρες
  Πληρωμές με
  πιστωτική κάρτα
  Πολιτική Επιστροφών / Κάλυψη Εγγύησης
  Επιστροφές Χωρίς επιβάρυνση για τον Πελάτη.
  1. Επιστροφές προϊόντων με Θέματα Εμφάνισης πραγματοποιούνται κατόπιν ελέγχου τους κατά την παραλαβή παρουσία του Μεταφορέα όπου και ο πελάτης θα πρέπει να κάνει άρνηση παραλαβής και να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία . Η Εταιρία σε αυτήν την περίπτωση έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς ο πελάτης να επιβαρυνθεί το όποιο επιπλέον κόστος μεταφορικών. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί επαναληπτική παράδοση τότε θα πρέπει να κάνει αίτημα επιστροφής χρημάτων η οποία και πραγματοποιείται εντός 14 Εργάσιμων Ημερών.
  2. Ελαττωματικό προϊόν κατά την παράδοση ( DOA ). Η διαπίστωση του κατασκευαστικού ελαττώματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παράδοσης. Στην περίπτωση λευκών συσκευών ( Ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών μηχανημάτων απαιτείται επίσκεψη τεχνικού του εξουσιοδοτημένου Service Center της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί διάγνωσης της βλάβης της συσκευής έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).
  3. Σε περίπτωση παραλαβής λάθος προϊόντος ή λάθος ποσότητας η Εταιρία αναλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα για την διευθέτηση των διαφορών.

  Χρήση Δικαιώματος Υπαναχώρησης
  1. Επιστροφές Μη ελαττωματικών προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν το πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία και το προϊόν είναι άθικτα και δεν έχουν μπει σε λειτουργία. Δικαίωμα Υπαναχώρησης υπάρχει μόνον για τις Αγορές που έχουν γίνει εξ αποστάσεως.
  2. Η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να μην είναι φθαρμένη, κατεστραμμένη ή αλλοιωμένη καθ’οιονδήποτε τρόπο, ή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

  Κατηγορίες Προϊόντων Χωρίς Δικαίωμα Υπαναχώρησης
  1. Για λόγους Ασφαλείας προϊόντα προσωπικής φροντίδας τα οποία έχει γίνει αποσφράγιση της συσκευασίας ή και χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής στην περίπτωση που ο πελάτης έχει μετανιώσει την αγορά του.
  2. Αγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε φυσικό κατάστημα ή αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά η παραλαβή πραγματοποιήθηκε από Φυσικό κατάστημα δεν θεωρούνται ως αγορές εξ αποστάσεως και εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  Σημαντικές Πληροφορίες
  1. Για τις αποστολές εάν ο πελάτης κατά την παραλαβή υπογράψει ότι παρέλαβε καλώς ή δεν προβεί σε άρνηση ή κάποιο σχόλιο περί της ζημίας που εντόπισε στο παραστατικό διακίνησης, τότε και έχει εγκρίνει την κατάσταση του προϊόντος Καλώς οπότε και χάνει αυτόματα τη δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή λόγω θεμάτων εμφάνισης .
  2. Εάν το προϊόν παραδοθεί σε τρίτη μεταφορική εταιρεία κατ’ επιλογή του πελάτη θα πρέπει να έχει συμφωνήσει με την μεταφορική του να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Από την στιγμή που η μεταφορική εταιρία της επιλογής του πελάτη κάνει την παραλαβή τότε η παράδοση θεωρείται Καλώς και ουδεμιά ευθύνη φέρουμε για θέματα εμφάνισης του προϊόντος η φθορές που μπορεί να προκύψουν.
  3. Εάν ο πελάτης παραλάβει το προϊόν με δικό του μεταφορικό μέσο από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας τότε η παραλαβή λόγο της παρουσίας του θεωρείται Καλώς και ουδεμία ευθύνης της εταιρίας η απαίτηση του πελάτη μπορεί να υπάρχει για θέματα εμφάνισης.
  4.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί μονομερώς και άνευ εταίρου τινός σε μερικό συμψηφισμό ή ακόμη και σε ολικό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη προς το εισπραχθέν τίμημα.
  5. Ο όροι αυτοί ισχύουν για αποστολή των εμπορευμάτων με μεταφορική του καταστήματος στη διεύθυνση που θα ορίσει ο πελάτης εξ αρχής και θα αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αγοράς και όχι σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή η με την χρήση μεταφορικής κατ επιλογή του πελάτη .
  6. Επιστροφές χρημάτων προς τον πελάτη πραγματοποιούνται εντός 14 Εργασίμων ημερών από την έγκριση της επιστροφής και κατόπιν παραλαβής της συσκευής και επιβεβαίωσης της κατάστασης της .
  7. Σε περίπτωση που δεν θα πληρούνται οι παραπάνω όροι οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.
  8. Τα προϊόντα έχουν τους Όρους χρήσης τους σε έντυπο manual η σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής αναλόγως την εταιρεία εισαγωγής κι εφόσον δεν τηρηθούν οι οροί σωστής χρήσης από τον πελάτη δεν ισχύει η εγγύηση στο προϊόν .
  9. Η απόδειξη θα πρέπει να φυλάσσεται το χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας εγγύησης από τον πελάτη για την επίδειξη της σε περίπτωση βλάβης της συσκευής για την ενεργοποίηση της εγγύησης του προϊόντος .
  10. Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης. Το Service Center μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης. Η Μεταφορά από και προς το Εξουσιοδοτημένο Service Center γίνεται πάντα με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
  11. Κατά την επικοινωνία σας με το Service Center να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος, τον σειριακό αριθμό (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό αγοράς του γιατί θα σας ζητηθούν.
  12. Η Κάλυψη της Εγγύησης των Μεγάλων Λευκών συσκευών όπως Πλυντήρια, Κουζίνες, Ψυγεία κλπ πραγματοποιείται στην έδρα του πελάτη ο οποίος δεν φέρει καμία επιβάρυνση μετάβασης τεχνικού , ανταλλακτικών και εργασίας. Σε Περιπτώσεις Μη Δυνατότητας επισκευής και εντολής αντικατάστασης από το εξουσιοδοτημένο Service Center η ευθύνη και τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην εταιρία επιβαρύνουν τον πελάτη.
  13. Καμία αντικατάσταση προϊόντος με κάλυψη εντός εγγύησης και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εντολή από το επίσημο Service Center.
  14. Όλες οι Επιστροφές προϊόντων από εντολή Αντικατάστασης DOA και εντολή Αντικατάστασης από Αδυναμία επισκευής θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον πελάτη προς την εταιρία εντός 5 εργασίμων Ημερών.
  15. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση για κουζίνες αερίου & εστίες αερίου, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό αερίου.
  16. Συσκευές οικιακής χρήσης όπου κάνουν επαγγελματική χρήση βάσει όρων των εγγυήσεων δεν καλύπτονται από εγγύηση .
  17. Για τις αντικαταστάσεις συσκευών που αφορούν διαδικασία παραλαβή κατά την παράδοση συσκευής με γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου Service μπορούν να παραμείνουν στην αποθήκη μας μέχρι και 3 εβδομάδες για την εκτέλεση της παραγγελίας . Μετά το πέρας της δηλωμένης περιόδου κράτησης του προϊόντος κι εφόσον ο πελάτης έρθει πρώτα και πάντα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα RMA του καταστήματος μας θα μπορέσει να κρατηθεί ένα επιπλέον χρονικό διάστημα αλλά με κόστος αποθηκεύτρων για το οποίο κόστος θα ενημερωθεί και θα πρέπει να επιβεβαιώσει.
  Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας
  Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας
  Live Διαθεσιμότητα Καταστημάτων
  Αλλαγή Στοιχείων
  Ενημέρωσε Τα Στοιχεία Του Λογαριασμού Σου

  Αλλαγή Στοιχείων

  Ονοματεπωνυμο*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*
  Τ.Κ.*
  Τηλέφωνο*
  Κινητό
  Καταχώρηση
  Αλλαγή Στοιχείων Εταιρίας

  Επωνυμια*
  ΑΦΜ*
  ΔΟΥ*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*
  Τ.Κ.*
  Τηλέφωνο*
  Κινητό
  Υπεύθυνος*
  Καταχώρηση
  Προσθήκη Νέων Στοιχείων

  Ονοματεπωνυμο*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*
  Τ.Κ.*
  Τηλέφωνο*
  Κινητό
  Καταχώρηση
  Προσθήκη Νέας Εταιρίας

  Επωνυμία*
  ΑΦΜ*
  ΔΟΥ*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*
  Τ.Κ.*
  Τηλεφωνο*
  Κινητό
  Υπεύθυνος*
  Καταχώρηση
  Αλλαγή Στοιχείων Εταιρίας

  Επωνυμια*
  ΑΦΜ*
  ΔΟΥ*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*
  Τ.Κ.*
  Τηλέφωνο*
  Κινητό
  Όνομα Υπευθύνου*
  Επώνυμο Υπευθύνου*
  Καταχώρηση
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  OK
  Βρέθηκαν Λάθη Στα Στοιχεία που Έχετε Δηλώσει!!!
  Για να Συνεχίσετε Στο Επόμενο Βήμα Θα Πρέπει να Κάνετε Τις Απαραίτητες Διορθώσεις Στα Παρακάτω
  ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  Όροι & Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR
  Όροι & Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR
  Γρήγορη Προβολή